Reglement

 

 

De TrechoTEAMrun wordt georganiseerd door de hardloopvereniging Trecho.

 

 1. Deelname aan de TrechoTEAMrun staat uitsluitend open voor hardlopers die bij aanvang van het evenement de minimale leeftijd van 12 jaar hebben.
 2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 3. AVG – We vinden het belangrijk dat jouw privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Alle gegevens die de TrechoTEAMrun van jou verwerkt, mag je inzien en laten aanpassen. Als je geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen, dan kan je dit stopzetten. Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen.
 4. Inschrijving voor de TrechoTEAMrun is persoonsgebonden. Het startnummer met chip is niet overdraagbaar.
 5. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 6. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit het hardloopevenement te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan het hardloopevenement te ontzeggen.
 7. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht.
 9. Deelname aan de TrechoTEAMrun staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de TrechoTEAMrun deel te nemen per rolstoel, wheeler etc. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel deel te nemen aan het hardloopevenement. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.
 10. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele TrechoTEAMrun af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het hardloopevenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt in principe geen restitutie plaats.
 11. Prijzen: bij de estafette ontvangen de eerste 3 mixed-teams en dames- en herenteams een prijs.
 12. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 13. De uitslagen van de TrechoTEAMrun worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de netto tijd.
 14. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan door de Organisatie worden gebruikt voor mailings betreffende de TrechoTEAMrun.
 15. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de uitslagen op internet en met publicatie van tijdens de TrechoTEAMrun gemaakte foto’s en video’s.
 16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, tv e.d. voor promotionele doeleinden van de Organisatie ten behoeve van de TrechoTEAMrun zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

 

Als in de tekst wordt gesproken over deelnemer/hardloper wordt zowel deelnemer/hardloper als deelneemster/hardloopster bedoeld.

© 2019  De TrechoTEAMrun wordt georganiseerd door Hardloopvereniging Trecho